EDUCACIÓN FÍSICA (MARÍA)
VER DOCUMENTO PDF (A MOVERSE)  
 PLÁSTICA (PILAR)        
01 (VER DOCUMENTO PDF) Bach Isomtricas 1 Bach Isomtricas 2 Bach Tangencias Deberes extra 1 Bach Tangencias Deberes extra 2 copia

01 (VER DOCUMENTO PDF)

 

03 (VER DOCUMENTO PDF)

04 (VER DOCUMENTO PDF)

 Bach Tangencias Deberes extra 3 copia Bach Tangencias hasta 13 Marzo copia  Bach Diedrico Puntos 1 copia  Bach Diedrico Puntos 2 copia

05 (VER DOCUMENTO PDF)

 

06 (VER DOCUMENTO PDF)